Загальна конкурсна ситуація на ОС "Бакалавр" станом на 23.07.2021 р.
Підрозділ Освітня програма Денна форма навчання Заочна форма навчання

Ліц. обсяг Держза-мовлен-ня ПЗСО макс Подано заяв Конкурс на бюджет Цільові місця ПЗСО Ліц. обсяг Держза-мовлен-ня ПЗСО макс Подано заяв Конкурс на бюджетДенна форма Заочна форма

АКС Інформаційні системи та штучний інтелект 122 ІС 30 10 332 33,20

0 0 0 -

Комп'ютерні науки 122 КН 45 18 500 27,78

20 5 24 4,80

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 151 КС 70 45 243 5,40

30 6 9 1,50

Всього по підрозділу

145 73 1075 14,73 0 0 50 11 33 3,00

БТЕК Екологія та екоменеджмент 101 ЕК 90 29 237 8,17

20 5 11 2,20

Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна 162 БТ 105 37 551 14,89

40 0 38 -

Всього по підрозділу

195 66 788 11,94 0 0 60 5 49 9,80

ГРТБ Технології харчування 181 ХЧ 140 50 480 9,60

20 0 35 -

Готельно-ресторанна справа 241 ГС 140 11 729 66,27

25 0 81 -

Туризм 242 ТУ 150 5 377 75,40

20 0 36 -

Всього по підрозділу

430 66 1586 24,03 0 0 65 0 152 -

ННІТІ ім. І.С.Гулого Прикладна механіка 131 ПМ 60 27 95 3,52

30 5 6 1,20

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 133 ОХ 100 27 134 4,96

30 6 3 0,50

Електротехніка та інформаційні технології 141 ЕЛ 75 21 145 6,90

10 5 6 1,20

Холодильні техніка та технології 142 ХМ 50 15 68 4,53

10 6 2 0,33

Теплоенергетика та енергоефективні технології 144 ТЕ 80 17 28 1,65

20 0 2 -

Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 186 ВП 60 6 171 28,50

10 5 12 2,40

Всього по підрозділу

425 113 641 5,67 0 0 110 27 31 1,15

ННІЕУ Економіка підприємства 051 ЕП 25 5 182 36,40

10 0 12 -

Економіка та правове забезпечення бізнесу 051 ЗБ 20 5 203 40,60

10 0 9 -

Реклама та зв'язки з громадськістю 061 РЗ 30 5 661 132,20

0 0 0 -

Облік і оподаткування 071 БО 40 12 114 9,50

40 2 10 5,00

Фінанси, банківська справа та страхування 072 ФІ 35 15 196 13,07

20 4 13 3,25

Менеджмент організацій і адміністрування 073 МН 40 15 349 23,27

10 1 31 31,00

Менеджмент персоналу 073 МП 35 11 299 27,18

10 0 19 -

Маркетинг 075 МА 45 9 599 66,56

10 3 39 13,00

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 ТП 45 10 257 25,70

20 0 25 -

Міжнародні економічні відносини 292 МЕ 30 5 230 46,00

0 0 0 -

Всього по підрозділу

345 92 3090 33,59 0 0 130 10 158 15,80

ННІХТ Хімічні технології та інженерія 161 ХТ 60 41 212 5,17

20 5 10 2,00

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 181 ХЕ 135 50 408 8,16

35 3 30 10,00

Харчові технології та інженерія 181 ТІ 530 232 670 2,89

395 5 35 7,00

Всього по підрозділу

725 323 1290 3,99 0 0 450 13 75 5,77


Всього по університету

2265 733 8470 11,56 0 0 865 66 498 35,52